Copy
Fotografencollectief Brandpunt 23
kwartaal nieuwsbrief
View this email in your browser

nieuwsbrief juni 2016

Uit onze interne keuken

Getrouwe lezers weten dat we een fotografencollectief zijn dat zich richt op sociaal-maatschappelijke situaties. Sinds 17 jaar trachten we die te registreren en tot nog toe resulteerde dat in meer dan drieduizend beelden waarin de mens en zijn omgeving centraal staat. Die beelden stellen wij ter beschikking van geïnteresseerden via onze website. Het is een dagelijkse bezorgdheid om deze optimaal te laten functioneren en steeds up to date te houden.

Brandpunt 23 werkt nu productmatig. Passende beelden schieten in diverse scholen van het Antwerps stedelijk onderwijs blijft nog even ons hoofdthema. Wij zijn daarbij wel aan een nieuwe uitdaging begonnen : door wie worden de kerken in het Antwerpse gebruikt en hoe is de toestand van die gebouwen.

Natuurlijk blijven we oog (door de camera) houden voor het dagdagelijkse gebeuren in onze omgeving.

Hieronder enkele recente getuigenissen daarvan: 

Goede Vrijdag in de Roemeense Orthodoxe Kerk

De rode draad

We opteerden ditmaal voor de beveiliging van onze stad in het kader van de mogelijke terreuraanslagen. Vooral de vriendelijke confrontaties van de militairen of bewapende politie met de gewone burger en dan met nadruk op de kinderen, trok onze aandacht. Met dank aan onze fotografen …

Uit de oude doos

Nu trekken we er met twee of drie fotografen op uit om een opdracht uit te voeren. In het verleden was dat soms anders. Dan streek heel Brandpunt23 op één plaats neer met een tiental fotografen. Een geliefkoosde plek was Doel, waar wij quasi jaarlijks opnames maakten. Enkele beelden uit de periode rond 2007: de periode dat Doel gekraakt werd door verschillende groepen, wat aanleiding gaf tot het sluiten of afbreken van gebouwen en verhoogd politietoezicht.

Kom een kijkje nemen op onze website www.brandpunt23.com en contacteer ons voor meer informatie. 
Wij zijn bereikbaar via telefoon 03 294 6971 – mobiel 0497 702 199 of
e-mail: mail.brandpunt23@gmail.com.
Copyright © 2016 Fotografencollectief Brandpunt 23 vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp